HOME >> Partners >> Content

Kanaan Global School (Indonesia)

2017年03月24日 12:43  点击:[]

Kanaan Global School (Indonesia)

上一条:Kepala Sekolah SMA (Indonesia) 下一条:Sekolah Kristen Kannan (Indonesia)

Address: No. 265, Xuefu Road, Lizhou District, Guangyuan, Sichuan, P.R. China 628040 Tel: +86-839-3352857 Fax: +86-839-3350565 E-mail: 39164961@qq.com